Medlemmer
Udskriv side
Trekantområdets Lederforum
CVR nr.: 2987 7262
Logo - Trekantområdets Lederforum
 

Hvad skal der til?

 

 

 

 

 

 

 

Normalt forbindes strategi med topledelse. Men i den moderne organisation med selvledende medarbejdere, skal strategien bruges og formes aktivt af medarbejderne.

[ Giv plads til selvledelse ]

[ 9 ting du skal gøre for at blive opfattet som en fair leder ]

[ 10 ting du skal vide om fremtidens ledelse ]

Kunderne

vaekst 2012

 

Kundetilfredshed er af afgørende betydning for virksomheders evne til at skabe økonomiske resultater. Det er der intet nyt i – derfor sætter virksomheder ofte "kunden i centrum".

[Tilfredse medarbejdere giver tilfredse kunder]

[Gå fra tilfredse kunder til begejstrede kunder]

[Kundepleje skal have faglig værdi]

     

Sund på job


HR
 

Kampagner om sundhed når bedre ud blandt folk med lange uddannelser end korte. Derfor kan det være en god idé at sætte sundhedsinitiativer i gang på arbejdspladsen viser konklusion fra nyt projekt.

[ Vejen til sundhed ]

[ Sundhed på arbejdspladsen ]

[ Vejen til en sundere arbejdsplads ]

 

 

hvor mødes topledere?

09-04-2015: Generalforsamling 2015

Generalforsamling:
Dato. 9. April
Kl. 16.30
Mødested: Sportshotel Vejen, Jakobgades Allé 1, 6600 Vejen.
Der er mulighed for at mødes i sportsbaren inden genrealforsamlingen, til en fyraftensøl (for egen regning)

Dagsorden og indkaldelse kan læses ved at klikke her.

Ændringer til vedtægter kan læses her.

Resultat og budget kan hentes her

Årsrapport 2014 kan hentes her.

Revisionsprotokollat kan hentes her.  

Tiltrædelsesprotokollat kan hentes her.

Regnskabserklæring kan hentes her.  

2 forslag til behandling under dagsordenens pkt. 7.

 

1. Bestyrelsen forslår, at der ikke anlægges civil sag om erstatning mod Per Lindum, men at foreningen alene medtager et erstatningskrav i tilknytning til en evt. straffesag og i det omfang Per Lindum måtte blive dømt i en straffesag.

Bestyrelsen vil på generalforsamlingen give en opdatering af sagen og de seneste tilbagemeldinger fra politi/anklagemyndighed.
Herudover motiveres forslaget af bevisrisici og omkostninger ved at gennemføre et civilt krav.

2. Under vedtægternes pkt. 4, Generalforsamling indsættes et nyt pkt. 4.2.3 Forelæggelse af budget for det kommende regnskabsår til godkendelse.

De efterfølgende punkter bevares uændret, men med tilpasset nummerering.

Forslaget er fremsat af Thomas Nielsen (Bjert Ejendomme A/S) med følgende motivering:

Motivation for forslaget:
Bestyrelsen pålægges, at udarbejde et budget for foreningens aktiviteter. Herved sikres det, at der kun opkræves det nødvendige kontingent for at budgettet er i balance samt, at der ikke i unødvendigt omfang akkumuleres en formue i foreningens regi. Det sikres endvidere, at der ikke afholdes udgifter som er i strid med foreningens formål.

 

 

Efter generalforsamlingen er der Indlæg v/ Knud Herbert Sørensen under teamet Succes på alle bundlinjer.

Knud Herbert Sørensen har været leder i mere end 35 år. Han har blandt andet arbejdet som HR-direktør i Middelfart Sparekasse og har været med til at gøre pengeinstituttet til en af Danmarks bedste arbejdspladser, og han har været anfører og elitefodboldspiller i Vejle Boldklub. Han har skrevet flere bøger om ledelse og holder årligt en lang række foredrag om arbejdsglæde, ledelsesformer og virksomhedskultur.

I dag er virksomhedens og medarbejdernes vigtigste ansvar ikke længere at levere et produkt, men en relation. Personlige kompetencer er dermed en helt fundamental ressource i enhver virksomhed. Derfor er der også behov for ledelses- og arbejdsformer, der fokuserer på at fremme medarbejdernes arbejdsglæde, handlefrihed og engagement.

Men mange ledere sætter i dag grænser for medarbejdernes frihed. Mange virksomheder er præget af et regel- og rapporteringstyranni, der kun er blevet værre som følge af de seneste års økonomiske krise. Resultatet er flere sygemeldinger og mere stress, og det har store konsekvenser for arbejdspladsen og dens medarbejdere - både økonomisk og personlige.

Knud Herbert Sørensen fortæller, hvad god ledelse er, og hvordan nuværende ledelsesformer kan ændres, så både virksomhederne og deres vigtigste bestanddel - medarbejderne - kan præstere optimalt og få indfriet deres potentialer.

Sidste tilmelding d. 1. april 2015

Tilmelding til Generalforsamling 2015

Deltagelse kræver medlemskab i foreningen. Læs mere her: Bliv medlem

Antal besøgende: 208.555

NYHED

3klf støtter Børnecancerfonden

 

3klf støtter veteranhjem i Trekantområdet

Danske Veteranhjem

  

"Beredskabet En Varm Seng"

Beredskabet "En varm seng"

 

og hjælpearbejdet på Haiti gennem UNICEF

Trekantområdets Lederforum støtter Haiti gennem UNICEF


 

Vi siger velkommen til:


Klaus Hansson
Adm. direktør


Kate Skovdal Sørensen
Økonomichef


Dani Kaltoft Kobeissi
Direktør


Ruben Bech
Indehaver


Lars Cruz Forsstrøm
Kontaktchef

Bøger til erhvervslivet

Gratis bøger til erhvervslivet

[ BusinessSumUp ]

Artikel

Rolf Sørensen giver foredragshonorar til Børnecancerfonden

Læs artiklen fra her >>

 

Signalement af en topchef

Læs artikel fra
Belingske >>

    

 Bliv medlem